Πρόκειται ίσως για το σημαντικότερο μουσικό γεγονός του 2016. Οι Metallica κυκλοφόρησαν νέο album και ο κόσμος δηλώνει τη λατρεία του και στο instagram

@kostaskoveos

@kostaskoveos

 

@nowhereperrine

@nowhereperrine

@i.am.mpro

@i.am.mpro

 

@matt_schreck5150

@matt_schreck5150

 

@fitrixfotos

@fitrixfotos

 

@novkaneko

@novkaneko

 

@mr_miez

@mr_miez

 

@vagninho.m

@vagninho.m

 

@chesso_

@chesso_

 

@hjorturls

@hjorturls

 

@lehtodanger

@lehtodanger

 

@brad_balsama Delivered my main man Glenn his copy of the new album today. I think he likes it

@brad_balsama
Delivered my main man Glenn his copy of the new album today. I think he likes it

 

@koza_goat

@koza_goat

 

@the_4_horseman1234

@the_4_horseman1234

 

@emilycrtr

@emilycrtr

 

@transmissionrecordshop

@transmissionrecordshop

 

@ekojawaekojawa

@ekojawaekojawa

 

@ovuncdan

@ovuncdan

 

@carol_motown

@carol_motown

 

@mteinum

@mteinum

 

@risto_razbiras

@risto_razbiras

R NEWS TEAM
ROCK YOUR LIFE NEWS TEAM - THE ROCK DAILY POST