ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CULTURE

Τροποποιήθηκε το «άρθρο 8» του Νομοσχεδίου για τα ΜΜΕ

Διευκρινίσεις έδωσε ο αρμόδιος υφυπουργός. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό στον Υπουργό Επικρατείας, Θεόδωρος Λιβάνιος, προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με το άρθρο 8 του νέου νομοσχεδίου για ΜΜΕ. Οι αντιδράσεις που υπήρχαν στον καλλιτεχνικό κόσμο σχετικά με την αρχική μορφή του άρθρου, η οποία απαγόρευε υλικό που ανεβαίνει στο διαδίκτυο…

Διευκρινίσεις έδωσε ο αρμόδιος υφυπουργός.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό στον Υπουργό Επικρατείας, Θεόδωρος Λιβάνιος, προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με το άρθρο 8 του νέου νομοσχεδίου για ΜΜΕ.

Οι αντιδράσεις που υπήρχαν στον καλλιτεχνικό κόσμο σχετικά με την αρχική μορφή του άρθρου, η οποία απαγόρευε υλικό που ανεβαίνει στο διαδίκτυο «να εμπεριέχει υποκίνηση σε βία ή πρόσκληση σε τρομοκρατικό έγκλημα», οδήγησαν την κυβέρνηση στο να το τροποποιήσει. Αντίστοιχη τροποποίηση αναμένεται να υπάρξει και στο υλικό που θα ανεβαίνει στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Αναλυτικά ο κ. Θεόδωρος Λιβάνιος τόνισε:

«Η τέχνη ως μορφή έκφρασης δεν μπορεί να υπόκειται σε κανενός είδους περιορισμό. Το άρθρο 8 του νομοσχεδίου για τα οπτικοακουστικά Μέσα, επιβάλλει στους παρόχους περιεχομένου την υποχρέωση να αποκλείουν περιεχόμενο που αφορά σε μη αποδεκτές για μία δημοκρατική κοινωνία συμπεριφορές, όπως είναι ο ρατσισμός, η μισαλλοδοξία, ο βίαιος λόγος και η προτροπή σε τρομοκρατικές ενέργειες. Σύμφωνα με την ίδια πρόβλεψη, που αποτελεί ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε τέτοιες περιπτώσεις αφορούν τον πάροχο περιεχομένου και όχι τον καλλιτέχνη.
Πολλοί πάροχοι (όπως ενδεικτικά το YouTube), στο πλαίσιο των όρων λειτουργίας που έχουν θεσπίσει, έχουν τη δυνατότητα αποκλεισμού οπτικοακουστικού υλικού, αποκλειστικά σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια.
Επειδή, δεν θέλουμε να υπάρχει ουδεμία παρανόηση, που να οδηγεί σε ανυπόστατες καταγγελίες περί λογοκρισίας, το άρθρο 8 του νομοσχεδίου τροποποιείται ως εξής:
Άρθρο 8
Απαγόρευση υποκίνησης σε βία ή μίσος
(Άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
«Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν πρέπει να εμπεριέχουν υποκίνηση σε βία ή μίσος εναντίον ομάδας ανθρώπων ή μέλους ομάδας, ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, ιθαγένειας ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού».
Αντίστοιχη τροποποίηση θα γίνει και στο άρθρο 32».
Η προηγούμενη διατύπωση που σήκωσε θύελλα αντιδράσεων προέβλεπε:
Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν πρέπει:
α) να εμπεριέχουν υποκίνηση σε βία ή μίσος εναντίον ομάδας ανθρώπων ή μέλους ομάδας, ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, ιθαγένειας ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού,
β) να εμπεριέχουν δημόσια πρόκληση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος (άρθρο 187Α ΠΚ)

Latest from CULTURE

Go to Top